29 november 2023

Communicatie in de zorg

2 min gelezen

Wie naar het ziekenhuis moet zit vol met vragen en onzekerheden. Daarom is een perfecte informatievoorziening onmisbaar tijdens de reis die de patient van behandeling naar genezing aflegt. Al bij de keuze van de zorginstelling is heldere communicatie in de zorg doorslaggevend en dit blijft zo tot en met de nazorg. Daarbij is het belangrijk dat de zorgcliënt meteen de juiste informatie voorgeschoteld krijgt, via alle media die hij daarvoor ter beschikking heeft. 

Een positieve ziekenhuiservaring

Tijdens het zorgtraject zijn er drie fases: de voorbereiding, het ziekenhuisverblijf zef en de nazorg. Een goede communicatie-aanpak zorgt ervoor dat de look, feel en toon tijdens dit hele traject herkenbaar, glashelder en toegesneden op de vragen van de patiënt blijft. Vergeet niet dat mensen met een zorgvraag al veel aan hun hoofd hebben; een positieve ziekenhuiservaring is voor een belangrijk deel gestoeld op het wegnemen van bijkomende zorgen, op het gevoel van de patiënt dat hij serieus genomen wordt en er aandacht is voor al zijn vragen. 

Informatie en afleiding


Veel tijd in een ziekenhuis wordt doorgebracht in wachtruimten en bij informatie- en aanmeldbalies. Daar kunnen (interactieve) schermen een grote rol spelen. Specifieke  info over wachttijden, routing en de aanwezigheid van artsen kan worden afgewisseld met bijvoorbeeld regionaal of landelijk nieuws. Want ook afleiding van het medische gebeuren draagt bij aan een zo prettig mogelijk verblijf in het ziekenhuis. De presentatie van deze content sluit aan bij alle andere gebruikte media, van papieren folders tot online en van persoonlijke correspondentie tot social media.

Nazorg en feed back


Staat de patiënt weer buiten, dan is de rol van het ziekenhuis allerminst afgelopen. Er komen momenten van nazorg en controle, en steeds vaker willen zorgconsumenten hun ervaringen delen met lotgenoten of de grotere buitenwereld. De online aanwezigheid van het ziekenhuis blijft daarbij onmisbaar: een goede ziekenhuis-site biedt alle informatie die de (ex-)patiënt nodig heeft en geeft ook volop gelegenheid tot feed back. Kortom: genezing komt niet alleen tot stand op zaal en in de operatiekamer, maar zeker ook met de hulp van een geïntegreerde en transparante communicatie-aanpak.