Wat doet een advocaat arbeidsrecht?

3 min gelezen

Tijdens de opleiding rechten kunnen studenten zich specialiseren in verschillende vakgebieden. Advocaat arbeidsrecht is een van die specialisaties die gekozen kan worden. Met wat voor soort zaken houden deze advocaten zich nu bezig en wanneer kun je een beroep op hen doen? Een advocaat arbeidsrecht kan ingeschakeld worden door zowel werkgevers als werknemers en kan bijstand verlenen in allerlei zaken en geschillen die voor kunnen komen tussen werkgevers en werknemers. Het liefst voorkom je natuurlijk dat je een jurist hiervoor in moet schakelen, maar als dit dan toch nodig is, dan wil je er natuurlijk ook zeker van zijn dat je goed ondersteund wordt. Kies daarom voor de hulp van WS Advocaten en mediators!

Hulp van advocaat arbeidsrecht

Op de werkvloer kunnen er helaas heel veel geschillen ontstaan en sommige kunnen juridische consequenties hebben. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, daarom is het altijd goed om duidelijke arbeidsovereenkomsten vast te leggen waarin plichten en rechten van werkgevers en werknemers duidelijk vermeld worden. Toch kan het gebeuren dat je een advocaat arbeidsrecht nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn op het moment dat jij ontslagen wordt, terwijl jij zelf het idee hebt dat hier helemaal geen goede grond voor was. Je wilt je ontslag dan misschien ook wel aanvechten. Een advocaat arbeidsrecht kan jou dan helpen. Deze kan de arbeidsovereenkomst bestuderen en op basis van jouw verhaal nagaan of de ontslagprocedure wel op de juiste manier verlopen is. Is dat niet het geval, dan kunnen er juridische stappen gezet worden. Je baan terugkrijgen hoeft daarbij niet altijd het doel te zijn, de verhoudingen zijn dan immers al danig verstoord. Maar een ontslagvergoeding kan wel een doel zijn. In je eentje maak je geen kans om dit te regelen, maar met een advocaat arbeidsrecht aan jouw kant, maak je veel meer kans!

Voor werkgevers en werknemers

Ontslagprocedures zijn slechts een van de zaken waar een advocaat arbeidsrecht mee te maken kan krijgen, je kunt deze juridische specialisten ook inschakelen voor veel andere zaken die werk gerelateerd zijn. Denk daarbij aan:

  • het opstellen van arbeidscontracten
  • wijzigingen van arbeidsvoorwaarden
  • zaken rondom ziekte en re-integratie
  • reorganisaties en boventalligheid van personeel
  • het vaststellen van ontslagvergoedingen

Niet alleen voor werknemers kan het handig zijn om juridische hulp te hebben, uit bovenstaande punten wordt duidelijk dat ook werkgevers daar baat bij kunnen hebben. Wil je iemand ontslaan, dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat je daarvoor de juiste procedures hebt gevolgd. Heb je bijvoorbeeld wel een goed dossier opgebouwd hiervoor? Een advocaat arbeidsrecht kan jou hierbij helpen. Ook als je wilt reorganiseren en daarom personeel moet ontslaan kun je baat hebben bij juridische hulp, er kan dan bijvoorbeeld meegekeken worden of de regels voor boventalligheid wel op de juiste manier ingevuld worden. Zo zijn er dus heel veel werk gerelateerde zaken waarbij de hulp van een juridische specialist zeer goed van pas komt! Zoek jij een goede advocaat arbeidsrecht? Neem dan eens contact op met WS Advocaten en mediators uit Amsterdam. Zij hebben veel ervaring met dergelijke zaken en kunnen zowel werkgevers als werknemers bijstaan tijdens conflicten.